Junta 2017-05-04T21:46:05+00:00

Junta

La primera junta de direcció d’AFAT està constituïda per el associats següents:

President Josep Pons
Secretari Juan Carles Navarro
Tresorer Jaume Caballé
Vicepresident primer Enric Escobedo
Vicepresidenta segona Montse Miquel
Vocals Isabel Galvany, Albert Font, Joan Griso, Maria Rosa Gómez, Enric Ferré, Emilia Martín, Francesc Izquierdo