AFAT 2018-04-05T18:13:36+02:00

Carta de presentació

L’Associació de Familiars i Amics del TEB (AFAT) és una associació sense ànim de lucre que neix al voltant del Grup Cooperatiu TEB, on treballen i reben serveis assistencials els nostres fills i filles, germans, amics… L’impulsem un grup de famílies, des de la preocupació per les dificultats a conseqüència de les retallades que afecten a l’ocupació, a l’habitatge, als serveis… I, de pas també, perquè creiem que hem de fomentar la implicació activa tant en les cooperatives de les quals som socis, com del conjunt del moviment associatiu que hi ha al voltant de la discapacitat.

AFAT neix amb la voluntat d’ajudar-nos entre les famílies que en formem part, de cercar tota la informació i la formació que ens ajudarà a vetllar pel benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Junta d’AFAT

AFAT s’estructura a tres nivells:

  • Junta de Direcció: Escollits en assemblea ordinària per liderar i organitzar l’activitat de l’associació

  • Associats: Tots aquells usuaris del Grup Cooperatiu TEB i els seus familiars que han manifestat lliurement la seva voluntat de pertànyer a l’associació

  • Socis simpatitzants: Totes les persones físiques i jurídiques que amb les seves aportacions ajuden al manteniment de l’activitat de l’associació

Finançament i comissions de servei

AFAT es finança mitjançant les quotes que paguen els seus associats i altres aportacions que pugui aconseguir. Té definides diverses línies d’activitat agrupades en diferents comissions de servei:

• Suport i recolzament familiar: aquesta Comissió té per objectiu brindar tot el suport que puguin necessitar els familiars i tutors d’associats afectats de discapacitat intel·lectual. S’inclouen la prestació de serveis d’atenció i “respir” familiar, les beques menjador i les ajudes a la manutenció, així com sessions formatives en àmbits diversos (psicològic, jurídic, fiscal, …).

• Relació amb organismes i entitats: a través d’aquesta Comissió es canalitza tota la comunicació i interrelació d’AFAT amb organismes i entitats que col·laboren habitualment en l’àmbit de la discapacitat.

• Esbarjo i lleure: la principal activitat d’aquesta Comissió és la de procurar cobrir l’espai de lleure dels seus associats, mitjançant la pràctica d’activitats esportives, educatives i lúdiques, procurant fomentar i formar als seus associats en la participació activa en les dinàmiques de grup.

Què esperem de vosaltres?

Volem esdevenir una organització capaç de lluitar per defensar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Cal que ens unim, ens mobilitzem i participem activament. Si avui tenim unes entitats capaces de generar ocupació i serveis és perquè les famílies, des de fa més de 40 anys, han lluitar per crear-les i mantenir-les vives. Ara ens toca defensar què no es faci ni un pas enrere, per mantenir entre totes i tots, el que tant esforç ha costat.

Necessitem molta gent compromesa, familiars i amics que emplenin el formulari d’inscripció, i que faci el pas d’unir-se als que hem començat aquesta aventura. Necessitem molts socis, però sobretot, moltes persones actives capaces d’implicar-se !   

Que hem fet i què volem fer?

Els primers passos d’AFAT han estat  la posada en marxa :

  • Sol·licitar i tramitar l’adhesió d’AFAT a DINCAT (Discapacitat intel·lectual Catalunya)
  • Definir el primer projecte de suport i recolzament familiar “Pla d’Emergència Familiar – PDEF”
  • Sol·licitar i tramitar amb l’Ajuntament de Barcelona les ajudes
  • Estem dissenyant l’espai web i imatge corporativa acord a l’afinitat d’AFAT amb el Grup Cooperatiu TEB
  • Estem definit les primeres activats de lleure que presentarem oportunament per dur les a terme durant el proper mes de setembre

On som?

La seu d’AFAT es troba al Carrer Fernando Pessoa número 54-64 de Sant Andreu (Barcelona) i podeu contactar adreçant-vos a la seu social o directament a traves del correu electrònic d’AFAT:  afat@afat.cat