Junta 2017-12-19T14:34:45+01:00

Junta

La junta de direcció d’AFAT està constituïda per el associats següents:

President Josep Pazos
Secretari Juan Carles Navarro
Tresorer Jaume Caballé
Vicepresident primer Enric Escobedo
Vicepresidenta segona Montse Miquel
Vocals Isabel Galvany, Albert Font, Joan Griso, Maria Rosa Gómez, Enric Ferré, Emilia Martín, Francesc Izquierdo